دسته: هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری

شرکت صنایع شیمیایی فرهیختگان انصار ( انصار کود)

شرکت صنایع شیمیایی فرهیختگان انصار ( انصار کود) در هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین آبیاری تهران شرکت کرد
ادامه مطلب

شرکت دانش بنیان فناوری نانو پژوهش مرکزی (بیوزر – Biozar)

شرکت دانش بنیان فناوری نانو پژوهش مرکزی ( بیوزر - Biozar ) در هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های
ادامه مطلب

شرکت تولیدی و بازرگانی آفند شیمی ( نبرد – ترمینکس – TERMINEX )

شرکت تولیدی و بازرگانی آفند شیمی ( نبرد - ترمینکس - TERMINEX ) در هفتمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات کشاورزی، نهاده ها و سیستم های نوین
ادامه مطلب